Dr.Artan Ukshini

Dr.Artan Ukshini përfundoi Fakultetin e Mjekësisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Në vitin 2014 ai filloi punën në klinikën tonë si mjek i përgjithshëm.
Dr. Artan Ukshini aktualisht është duke ndjekur Specializimin në fushën e Oftalmologjisë pranë Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.
Dr. Ukshini është pjesëmarrës aktiv në trajnime të rëndësishme vendore dhe ndërkombëtare.