Dr.Rrona Gjini Bytyqi

Dr. Rrona Gjini – Bytyqi përfundoi Fakultetin Mjekësisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Dr. Gjini-Bytyqi ka punuar në zonat rurale në patronazh si Mjeke e Përgjithshme.
Dr. Gjini – Bytyqi aktualisht është duke ndjekur Specializimin në fushën e Oftalmologjisë pranë Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.
Dr. Rrona Gjini – Bytyqi është pjesëmarrëse aktive në trajnime të rëndësishme vendore dhe ndërkombëtare.