WEB faqja është në zhvillim, kthehemi shumë shpejt…

info@kubati.net


Qendra Laserike e Syrit ‘Kubati’ – Prishtinë

E Hëne - E Premte  08:00 - 20:00

E Shtune 09:00 - 13:00

Tel.: +383 (0)38 255 455

Tel.: +383 (0)44 247 887

Tel.: +383 (0)49 247 887

Rr. Sadete Mekuli Nr. 15, Vneshtat (Kolovicë e re),

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës


Qendra Laserike e Syrit ‘Kubati’ – Rruga B Prishtinë

E Hëne - E Premte 10:00 - 20:00

E Shtune 10:00 - 18:00

Tel.: +383 (0) 46 247 887

Rr. Enver Maloku PN, (rreth rrotullimi i rrugës B dhe C),

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës


Qendra Laserike e Syrit ‘Kubati’ – Prizren

E Hëne - E Premte 09:00 - 19:00

E Shtune 09:00 - 15:00

Tel.: +383 (0) 44 111 672

Rr. Tirana PN, (përballë Abi Qarshisë),

20000 Prizren , Republika e Kosovës


Qendra Laserike e Syrit ‘Kubati’ – Pejë

E Hëne - E Premte  10:00 - 19:00

E Shtune 10:00 – 13:00

Tel.: +383 (0) 49 710 555

Rr. Bekim Berisha PN, (në American Retail Park),

30000 Pejë, Republika e Kosovës