Make an Appointment

Cakto Termin

 • Main Office

  Vneshtat (Kolovice e re)
  10000 Prishtine ,
  Repuplika. e Kosoves

 • Business Hours

  Eye Laser Center ‘Kubati’ – Prishtinë
  Monday – Friday  08:00 – 20:00
  Saturday                09:00 – 13:00

  Eye Laser Center ‘Kubati’ – Pejë
  Monday – Friday  10:00 – 19:00
  Saturday                10:00 – 14:00

  Eye Laser Center ‘Kubati’ – Prizren
  Monday – Friday  08:00 – 17:00
  Saturday                09:00 – 13:00