Dr. sci. Naser Salihu

Është ekspert në kirurgjinë e segmentit të përparëm.Ka mbaruar trajnimet në qendrat më prestigjioze Europiane për oftalmokirurgji: Londër, Moskë, Madrid, Lubjanë, Romë, Stamboll etj.

Në vendin tonë është pioner në aplikimin e metodave moderne në trajtimin kirurgjikal të kataraktës, glaukomës, sistemit lakrimal si dhe kirurgjisë plastike-rekonstruktive.