Implantimi i thjerrëzave fakike

Te një numër i caktuar i pacientave kur eliminimi laserik i dioptrisë nuk është i mundur, ekziston metoda alternative e implatimit të thjerrëzave artificiale.

Në qendrën tonë implantohen thjerrëzat Artisan, Artisan torik, Artiflex dhe Artiflex torik të cilat posedojnë FDA.

Për më shumë, klikoni këtu.