Kirurgjia e kanalit nasolakrimal

Një sëmundje që prek moshat e rritura sidomos femrat. Karakterizohet me lotim si dhe sekret në sy. Trajtimi i kësaj semundje është kirurgjikal dhe nënkupton krijimin e një kanali të ri me intubim të tubave të silikonit i cili shërben për drenimin e lotit në hapësirat nazale. Në qendrën tonë ky intervenim realizohet me metodë laserike.