Kontakti

Prishtinë:

Rr. “Ali Pashë Gucia” – Lagja e Vneshtave, Kolovicë e Re, 10000 Prishtinë

Tel.: +381 (0) 38 255 455; +381 (0) 38 739 659; +377 (0) 44 247 887

 

Prizren:

Tel: +381 (0) 29 223 594; +377 (0) 44 111 672; +386(0) 49 111 672

 

Pejë:

Qendra Tregtare ELKOS – kati II

Tel.: +381 (0) 38 710 555; +386 (0) 49 710 555

 

www.kubati.net

info@kubati.net