Perimetria e kompjuterizuar

Perimetria është metodë jo invasive e ekzaminimit me të cilën detektohen ndryshimet në fushën e të pamurit për arsye të ndryshme e sidomos per shkak të dëmtimit të nervit optik te pacientët që vuajne nga glaukoma.

Ne Qendrën tonë është i instaluar perimetri i tipit Octopus 301 Haag Streit Interzeag International cili me precizitet detekton ndryshimet në fushën e të pamurit.