Strabizmi

Qëllimet kryesore të operacionit të strabizmit janë korrigjimi i pozitës së gabuar të muskujve ekstraokular dhe vendosja e shiqimit binokular nëse është e mundur. Megjithatë, hapi i parë në mjekimin e strabizmit është korrigjimi i anomalisë së refraksionit dhe preventimi ose mjekimi i ambliopisë.

Operacionin duhet pritur deri në momentin e shërimit të ambliopisë funkcionale. Preferojmë të presim moshën 3-4 vjeçare atëherë kemi bashkëpunimin e fëmiut për të caktuar këndin objektiv dhe subjektiv të strabizmit.

Disa autorë preferojnë operacionin që në fillim të paraqitjes së tij edhe në moshën një vjeçare, meqë ekziston mundësia e mbetjes së mikrostrabizmit , pa ndonjë domethënje estetike, por veprimi patogjen në zhvillimin senzoriel është i njëjtë si para operacionit.

Tri llojet kryesore të operacionit janë:

  1. Dobësimi i muskujve
  2. Forcimi i muskujve
  3. Ndërrimi i pozitës së muskujve

Procedurat e dobësimit të muskujve:

  1. Reccesion (Retropositio)
  2. Myotomy margjinale
  3. Posterior fixation suture (Faden procedure)

Procedurat e forcimit të muskujve:

  1. Resection (Myectomy)
  2. Trucking  (Duplifikimi, palosje)
  3. Anteropozicioni