Prof. Dr. Tansu Erakgün

Është kirurgu me perspktivë, modest i cili ka treguar suksese si në vendin e tij poashtu dhe në fushën ndërkombëtare.

Në vitin 1997 punoi si specializant në Spitalin Universitar Ege, të fakultetit të mjekësisë ku dhe specializoi në fushën e kirurgjisë vitroretinale në sëmundjet retinale pas së cilës vazhdoi dhe punën aty.

Në periudha të ndryshme të edukimit ishte në Antwerp-Belgium (Dr.Zivanovic Clinic), Frankfurt-Germany (Dr.Eckardt Clinic).

U emërua me titullin e Profesorit në 2010.  Ai edhe sot vepron dhe ligjeron në fushën e oftalmologjisë në Spitalin Universitar Ege.

Është anëtar aktiv i shoqatave të shumta turke, pastaj European Vitreoretinal si dhe American Academy of Ophthalmology. Publikoi shumë artikuj dhe shkrime shkencore si në vend ashtu edhe jashtë tij.