Topografia korneale

Pentacam HR

Është fjala e fundit e teknologjisë që përdoret në analizën e segmentit të përparëm të syrit. Analiza detale e strukturave të syrit na mundëson qasje individuale ndaj secilit pacient në eliminimin laserik të dioptrisë.

Me këtë aparat që ne posedojmë jo vetëm që fitojmë rezultate superiore në eliminimin e dioptrisë, por edhe na mundëson qasje individuale ndaj secilit pacient në matjen e relefit të kornesë ku më pastaj analiza e fituar nga ky aparat transferohet në softver të laserit dhe me metodën (Topoguided) bëjmë eliminimin ekzakt të dioptrisë të secilit sy duke fituar rezultate superiore.

Me këtë aparat jemi 100% të sigurt në parashikimin e trajtimit laserik.

Për më shumë klikoni në

http://www.oculus.de/en/sites/detail_ger.php?page=485