Trajtime me Yag Laser

Pas operacionit të kataraktës te një numër i caktuar i njerëzve mund të formohet një shtresë – kataraktë sekondare.

Në këto raste pacienti nuk ka nevojë t’i nënshtrohet trajtimit kirurgjik, por i nënshtrohet trajtimit me Nd-YAG LASER.