Ultrazëri – Ekografi

Nidek US 4000 Echoscan – ULTRAZËRI :

Në raste kur katarakta është e zhvilluar dhe nuk mund të ekzaminohet (fundusi) brendija e syrit atëherë shfrytëzohet ky aparat, ku me anë të ehografisë shiqohet brendësia e syrit dhe mund të konstatojmë damtimet eventuale në brendinë e syrit. Në qendrën tonë është instaluar ky aparat i cili përmban tri sonda. Sonda e parë (A scan) shërben për matjen e gjatësisë boshtore – për përcaktimin e thjerëzës intraokularë. Sonda tjetër (B scan) shërben për ekzaminimin e (fundusit) brendisë së syrit. Si dhe sonda e tretë shërben për matjen e pahimetrisë (trashësisë së kornesë)

Për më shumë klikoni në:

http://www.nidek-intl.com/products/examination/us-4000.html