PRICE LIST

Korigjimi Laserik i dioptrisë

Çmimi i këtij shërbimi: 1000€

Çmimi i këtij shërbimi: 700€

Çmimi i këtij shërbimi: 700€

Çmimi i këtij shërbimi: 70€

Çmimi i këtij shërbimi: 500€

Kirurgjia refraktive për presbiopi (Age-Related Farsightedness)

Çmimi i këtij shërbimi: 100€

Çmimi i këtij shërbimi: 1000€

Çmimi i këtij shërbimi: 1200€

Çmimi i këtij shërbimi: 400€

Implantimi i thjerrëzave Fakike intaokulare

Kirurgjia Vitreoretinale

Çmimi i këtij shërbimi: 2200€

Çmimi i këtij shërbimi: 1000€

Çmimi i këtij shërbimi: 400€

Trajtimi i Glaukomes

Çmimi i këtij shërbimi: 800€

Çmimi i këtij shërbimi: 100€

Çmimi i këtij shërbimi: 100€

Çmimi i këtij shërbimi: 120€

Çmimi i këtij shërbimi: 300€

Çmimi i këtij shërbimi: 1400€

Çmimi i këtij shërbimi: 1400€

Çmimi i këtij shërbimi: 400€

Diabeti dhe Retina

Çmimi i këtij shërbimi: 60€

Çmimi i këtij shërbimi: 170€

Çmimi i këtij shërbimi: 700€

Çmimi i këtij shërbimi: 400€

Canali Nazolakrimal

Çmimi i këtij shërbimi: 700€

Çmimi i këtij shërbimi: 700€

Çmimi i këtij shërbimi: 350€

Çmimi i këtij shërbimi: 700€

Çmimi i këtij shërbimi: 150€

Çmimi i këtij shërbimi: 600€

Çmimi i këtij shërbimi: 200€

Çmimi i këtij shërbimi: 400€

Oftalmologjia Pediatrike

Çmimi i këtij shërbimi: 250€

Çmimi i këtij shërbimi: 1000€

Çmimi i këtij shërbimi: 150€

Çmimi i këtij shërbimi: 50€

Çmimi i këtij shërbimi: 1000€

Çmimi i këtij shërbimi: 400€

Kirurgjia e Kataraktës

Çmimi i këtij shërbimi: 100€

Çmimi i këtij shërbimi: 1300€

Çmimi i këtij shërbimi: 1300€

Çmimi i këtij shërbimi: 700€

Çmimi i këtij shërbimi: 800€

Çmimi i këtij shërbimi: 600€

Çmimi i këtij shërbimi: 500€

Çmimi i këtij shërbimi: 1000€

Çmimi i këtij shërbimi: 1300€

Çmimi i këtij shërbimi: 1300€

Çmimi i këtij shërbimi: 1000€

Çmimi i këtij shërbimi: 200€

Çmimi i këtij shërbimi: 400€

Kirurgjia Plastike

Çmimi i këtij shërbimi: 1000€

Çmimi i këtij shërbimi: 300€

Çmimi i këtij shërbimi: 500€

Çmimi i këtij shërbimi: 500€

Çmimi i këtij shërbimi: 1000€

Çmimi i këtij shërbimi: 900€

Çmimi i këtij shërbimi: 400€

Çmimi i këtij shërbimi: 200€

Çmimi i këtij shërbimi: 1200€

Çmimi i këtij shërbimi: 300€

Çmimi i këtij shërbimi: 500€

Çmimi i këtij shërbimi: 450€

Çmimi i këtij shërbimi: 100€

Çmimi i këtij shërbimi: 500€

Çmimi i këtij shërbimi: 400€

Ekzaminimet Oftalmologjike

Çmimi i këtij shërbimi: 30€

Çmimi i këtij shërbimi: 10€

Çmimi i këtij shërbimi: 10€

Çmimi i këtij shërbimi: 10€

Çmimi i këtij shërbimi: 10€

Çmimi i këtij shërbimi: 30€

Çmimi i këtij shërbimi: 100€

Çmimi i këtij shërbimi: 100€

Çmimi i këtij shërbimi: 100€

Çmimi i këtij shërbimi: 100€

Çmimi i këtij shërbimi: 130€

Çmimi i këtij shërbimi: 30€

Çmimi i këtij shërbimi: 30€

Çmimi i këtij shërbimi: 50€

Çmimi i këtij shërbimi: 70€

Çmimi i këtij shërbimi: 100€

Çmimi i këtij shërbimi: 140€

Çmimi i këtij shërbimi: 50€

Çmimi i këtij shërbimi: 30€

Çmimi i këtij shërbimi: 30€

Çmimi i këtij shërbimi: 10€

Çmimi i këtij shërbimi: 10€

Çmimi i këtij shërbimi: 5€

Çmimi i këtij shërbimi: 10€

Çmimi i këtij shërbimi: 20€

Çmimi i këtij shërbimi: 5€

Çmimi i këtij shërbimi: 5€

Çmimi i këtij shërbimi: 10€

Çmimi i këtij shërbimi: 5€

Çmimi i këtij shërbimi: 10€

Çmimi i këtij shërbimi: 20€

Çmimi i këtij shërbimi: 10€

Çmimi i këtij shërbimi: 100€

Çmimi i këtij shërbimi: 100€

Çmimi i këtij shërbimi: 200€

Çmimi i këtij shërbimi: 30€

Çmimi i këtij shërbimi: 200€

Çmimi i këtij shërbimi: 250€

Vërejtje:
*Çmimet e paraqitura janë për njërin sy.
*Në çmimet e paraqitura nuk është i përfshirë anestezioni (nëse është i nevojshëm).

Scroll to Top