Biomikroskopia

Ekzaminimet në sy në Qendrën tonë kryhen përmes disa mikroskopëve shumë të përsosur të cilët janë të pajisur me kamerë me të cilën fotografohen të gjitha ndryshimet në segmentin e përparmë të syrit.

Njëherit, të gjitha fotot ruhen në bazën e të dhënave gjë e cila na mundëson që sëmundjet e ndryshme në segmentin e përparmë të përcillen dhe të trajtohen me profesionalizëm të lartë.

Scroll to Top