Implantimi i Thjerrëzave Fakike IOL

Te pacientët ku korigjimi lazerik i dioptrisë nuk është i mundur, vjen në konsiderim metoda e implantimit të lensit intraokular.

Lentet ArtiLens PIOLs (Artisan, Artisan toric, Artiflex and Artiflex toric) të miratuara nga FDA janë variante të disponueshme për të përmirësuar cilësinë e të pamurit.

ArtiLens PIOLs janë lente fakike intraokulare të cilat fiksohen në iris. Këto lente janë të destinuara për korrigjimin e gabimeve refraktare, duke ju ofruar pacientëve cilësi të lartë të të pamurit, dhe duke zvogëluar ose shmangur nevojën për syze ose lente të kontaktit. ArtiLenses janë dëshmuar si një nga lentet më të sigurta, efektive, me aplikueshmëri të gjerë si IOL-fakik, secondary / aphakic dhe trauma.

Scroll to Top