Pterygium

Pterygium është një trekëndësh (krahë flutur) me ngjyrë rozë të hapur që rritet në drejtim të kornes së syrit

Fillon në konjuktivë nga ana e hundës. Mund të rritet ngadalë, por rrallë rritet në madhësi për të mbuluar bebëzën e syrit.

Indikacionet për trajtimin kirurgjikal të pterygiumit janë

- Përkeqësimi i shikimit (astigmatizmi i rregullt në fillim dhe i parregullt në fazat e avancuara)

- Pengesë në lëvizje të bulbusit të syrit.

- Iritim kronik.

- Përsëritje e inflamacioneve.

- Pengesë estetike.

Në qendrën tonë kirurgjia e Pterigiumit realizohet me metodën

- Pterygium excision with Conjunctival auto-graft

- Pterygium - para operacionit

- Pterygium - një ditë pas operacionit

- Pterygium - pas tre muajsh

Scroll to Top