Topografia Korneale

Pentacam HR

Është nje prej paisjeve me te besueshme qe  përdoret për analizën e segmentit të përparmë të syrit. Kjo aparaturë na mundëson analizën e hollësishme të strukturës topografike të kornesë dhe qasjen individuale ndaj çdo pacienti.

Scroll to Top