EKZAMINIMI I DIOPTRISË

Ekzaminimi i dioptrisë në klinikën tonë realizohet me pajisje superiore Topcon TRK 1P (katër në një)

E cila përmban katër funksione kryesore: matja e dioptrisë, matja e keratometrisë, pahimetria dhe matja e tensionit intraokular me ajër. Në punën tonë të përditshme ne hasim në shumë ankesa të përcaktimit jo adekuat të dioptrisë !

Ky aparat është shumë i besueshëm dhe na diferencon prej të tjerëve në caktimin adekuat të dioptrisë. Klinika jonë ka krijuar një protokol ku secili pacient para ekzaminimit nga oftalmologu i nënshtrohet matjes së dioptrisë dhe tensionit intraokular me këtë pajisje.

SCHWIND MS-39 (OCT) ofron mundësi enorme në diagnozën e kornesë

E cila përmban katër funksione kryesore: matja e dioptrisë, matja e keratometrisë, pahimetria dhe matja e tensionit intraokular me ajër. Në punën tonë të përditshme ne hasim në shumë ankesa të përcaktimit jo adekuat të dioptrisë !

Ky aparat është shumë i besueshëm dhe na diferencon prej të tjerëve në caktimin adekuat të dioptrisë. Klinika jonë ka krijuar një protokol ku secili pacient para ekzaminimit nga oftalmologu i nënshtrohet matjes së dioptrisë dhe tensionit intraokular me këtë pajisje.

Scroll to Top