Perimetria e Kompjuterizuar

Perimetria është metodë joinvazive e ekzaminimit

Me të cilën detektohen ndryshimet në fushën e të pamurit për arsye të ndryshme e sidomos për shkak të dëmtimit të nervit të syrit apo nervit optik te pacientët që vuajnë nga glaukoma. Ne Qendrën tonë është i instaluar perimetri i tipit Optopol PTS 2000 tejet i besueshëm cili me precizitet detekton ndryshimet në fushën e të pamurit.

Strabizmi

Qëllimet kryesore të operacionit të strabizmit janë korrigjimi i pozitës së gabuar të muskujve ekstraokular dhe vendosja e shikimit binokular nëse është e mundur. Megjithatë, hapi i parë në mjekimin e strabizmit është korrigjimi i anomalisë së refraksionit dhe prevenimi- mjekimi i ambliopisë.

Operacionin duhet pritur deri në momentin e shërimit të ambliopisë funkcionale. Preferojmë të presim moshën 3-4 vjeçare, pasi që atëherë kemi bashkëpunimin e fëmijës për të caktuar këndin objektiv dhe subjektiv të strabizmit.

Tri llojet kryesore të operacionit janë

- Dobësimi i muskujve

- Forcimi i muskujve

- Ndërrimi i pozitës së muskujve

Procedurat e dobësimit të muskujve

- Reccesion (Retropositio)

- Myotomy margjinale

- Posterior fixation suture (Faden procedure)

Procedurat e forcimit të muskujve

- Resection (Myectomy)

- Trucking (Duplifikimi, palosje)

- Anteropozicioni

Scroll to Top