QENDRA E TRAJNIMIT

Në kuadër të Qendrës Laserike të Syrit “Kubati” është themeluar kabineti-laboratori i parë në regjion për trajnimin praktik të mjekëve të rinj-specializantëve

Scroll to Top