Korigjimi Laserik i dioptrisë

 • Ekzaminimet për korigjim laserik të dioptrisë
  50€

 • Korigjimi Laserik i dioptrisë
  700€

 • Corneal Collagen Crosslinking Epi-on
  700€

 • Corneal Collagen Crosslinking Epi-off
  700€

 • Fitingu dhe përshkrimi i thjerrëzave të kontaktit
  50€

 • Kirurgjia e Pterygium-it me Autograft konjunktival
  500€

Kirurgjia refraktive për presbiopi (Age-Related Farsightedness)

 • Ekzaminimet për Implantim të IOL(lens-it)
  50€

 • Implantimi intraocular i thjerrëzës multifokale
  1300€

 • Implantimi intraocular i thjerrëzës multifokale torike
  1700€

 • Implantimi intraocular i thjerrëzës trifokale
  1700€

 • Implantimi intraocular i thjerrëzës trifokale torike
  2000€

Implantimi i thjerrëzave Fakike intaokulare

 • Implantimi I thjerrëzave Fakike intaokulare – iris claw (Artiflex)
  1700€

 • Implantimi I thjerrëzave Fakike intaokulare – iris claw (Artisan)
  1300€

Kirurgjia Vitreoretinale

 • PPV (Pars Plana Vitrectomy)
  2200€

 • Largimi I vajit të silikonit
  1000€

Trajtimi i Glaukomes

 • Kirurgjia e glaukomës-trabeculectomy (TTR)
  800€

 • Trabekuloplastika me laser (glaucoma)
  100€

 • Trabekuloplastika selektive me laser (SLT)
  100€

 • YAG laser iridotomia

 • Ciklokrioanemizimi
  300€

 • Kirurgjia e glaukomes me implantim të shantit
  1400€

 • Implantimi i valvulës së Ahmed-it
  1400€

Diabeti dhe Retina

 • Fotokoagulimi i retinës me laser
  50€

 • Trajtimi i Makulës (Injektimi i Avastinë-s)
  150€

 • Trajtimi i Makulës (Injektimi i Eylea-s)
  900€

 • Trajtimi i Makulës (Injektimi intravitreal i Steroideve)
  100€

 • Trajtimi i Makulës (Injektimi parabulbar i Steroideve)
  50€

Shërbimet e anestezionit

 • Anestezioni i përgjithshëm
  400€

Canali Nazolakrimal

 • Dakriocistorhinostomi-a e astistuar me laser DCR
  700€

 • Dakriocistorhinostomi-a eksternale DCR
  700€

 • Incizioni i gjëndrës lakrimale
  350€

 • Dakrioadenektomi-a totale
  700€

 • Shpërlarja dhe sondimi i kanalit te lotit
  150€

 • Riparimi i kanalit të lotimit
  600€

 • Vendosja e tubave të silikonit (punctual plug)
  200€

Oftalmologjia Pediatrike

 • Ekzaminimi nën anestezion të përgjithshëm
  250€

 • Kirurgjia e kataraktës kongjenitale
  1000€

 • Shpërlarja dhe sondimi i kanalit te lotit
  150€

 • Oftalmoskopia indirekte
  50€

 • Kirurgjia e Strabizmit
  1000€

Kirurgjia e Kataraktës

 • Ekzaminimet për kirurgji të Kataraktës
  50€

 • Kirurgjia e Kataraktës (Phaco) me implantim intraocular monofokal te lens-it
  800€

 • Kirurgjia e Kataraktës (Phaco) me implantim intraocular monofokal torik te lens-it
  1000€

 • Kirurgjia e Kataraktës (Phaco) me implantim intraocular multifokal te lens-it
  1300€

 • Kirurgjia e Kataraktës (Phaco) me implantim intraocular multifokal torik te lens-it
  1700€

 • Kirurgjia e Kataraktës (Phaco) me implantim intraocular trifokal te lens-it
  1700€

 • Kirurgjia e Kataraktës (Phaco) me implantim intraocular trifokal torik te lens-it
  2000€

 • Rikonstruksioni i segmentit të përparëm
  1300€

 • Fiksacioni skleral i IOL
  1300€

 • Vitrektomia e përparme
  700€

 • Ripozicionimi i lens-it intraocular
  800€

 • Largimi i lens-it intraocular
  600€

 • Rikonstruksioni I pupillës (pupilloplastika)
  500€

 • Implantimi i lens-it Aniridia
  1000€

 • Iris Prosthetic System
  1300€

 • Artisan Pupil Occluder
  1300€

 • Refractive Lens Exchange-RLE
  1000€

 • Capsular tension ring Implantimi
  200€

 • Kirurgjia e lirimit te adezioneve ne sy (synechiolysis)
  300€

Kirurgjia Plastike

 • Kirurgjia e largimit të tumorit në konjunktivë dhe rikonstruksioni i konjunktivës
  500€

 • Kirurgjia e largimit të tumorit në kapak të syrit
  1000€

 • Kirurgjia e cistës dermoide
  300€

 • Kirurgjia e Ektropionit (kthimi i kapakut nga jashtë)
  500€

 • Kirurgjia e Entropionit (kthimi i kapakut nga brenda)
  500€

 • Enuklacioni
  1000€

 • Eviseracioni
  900€

 • Enukleacioni me implantim orbital te implantit (Hydroxyapatite)
  2000€

 • Eviseracioni me impantim orbital with orbital (Hydroxyapatite)
  1900€

 • Largimi i depozitave dhjamore nga kapaku (Xanthelasma)
  400€

 • Konjunktivoplastika
  200€

 • Kirurgjia e kapakut të lëshuar të syrit (ptosis)
  1200€

 • Korigjimi kirurgjik I kapakëve të syrit (blepharoplasty)
  600€

 • Blefarorafia
  300€

 • Rikonstruksioni i kapakut të syrit
  500€

 • Tarsorafia
  450€

 • Halasion
  100€

 • Riparimi i plagëve në korne
  500€

Ekzaminimet Oftalmologjike

 • Ekzaminimi oftalmologjik
  20€

 • Keratometri-a
  5€

 • Tonometri-a
  5€

 • Tonometria me Aplanacion
  5€

 • Tonometria me Schiotz
  5€

 • Monitorimi I tensionit Intraokular
  20€

 • Ekzaminimet për korigjim laserik të dioptrisë
  50€

 • Ekzaminimet për kirurgji të Kataraktës
  50€

 • Ekzaminimet për Implantim të IOL(lens-it)
  50€

 • Kalkulimi i dioptrisë së IOL-it me Lens Star
  50€

 • Ekzaminimi për Glaukom (Pako)
  100€

 • Ultrazëri A/B
  20€

 • Pahimetri-a
  20€

 • Perimetri-a
  40€

 • Topografia korneale (Pentakam HR)
  50€

 • OCT e segmentit të përparëm – (Optical Coherence Tomography)
  50€

 • OCT e segmentit të pasëm – (Optical Coherence Tomography)
  50€

 • Mikroskopia Spekulare
  50€

 • Foto Fundus
  20€

 • Biometria manuale
  30€

 • Vendosja e thjerrëzave terapeutike
  10€

 • Schirmer’s testi (measuring the secretion of tears)
  10€

 • Ischiara Test
  10€

 • Testi i Amslerit
  5€

 • Skiaskopi-a
  10€

 • Goinoskopi-a
  20€

 • Cover Test-i
  5€

 • Cover Testi me prizma
  5€

 • Maddox Test-i
  10€

 • Stereo Test-i
  5€

 • Oftalmoskopi-a
  10€

 • Statusi Orthoptic
  20€

 • Evaluimi i Motilitetit muskular
  10€

 • Marrja e biopsisë për histopatologji
  100€

 • Largimi i suturave (në sallë operative)
  100€

 • Vendosja e suturave (në sallë operative)
  200€

 • Shpërlarja e kanalit të lotit
  20€

 • Qëndrimi dhe kujdesi postoperativ për një natë
  200€

 • Qëndrimi dhe kujdesi postoperativ 1/2
  50€

Vërejtje:
*Çmimet e paraqitura janë për njërin sy
*Në çmimet e paraqitura nuk është i përfshirë anestezioni (nëse është i nevojshëm)